Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla bedrägeribrott med koppling till rot- och rutavdrag

Från den 1 april 2019 har Skatteverket en skyldighet att anmäla olika grader av bedrägeribrott samt i vissa fall försök, förberedelse och stämpling till sådana brott som har samband med rot- och rutarbeten.
Source: Rättslig vägledning