Lagändring: Skönsbeskattning efter tonnagebeskattning

Skatteverket får skönsbeskatta ett rederi som har fått sitt godkännande för tonnagebeskattning återkallat om rederiet inte lämnar de särskilda uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta beslut om konventionell inkomstbeskattning.
Source: Rättslig vägledning