Lagändring: Skattskyldighet för begränsat skattskyldiga juridiska personer för inkomster från svenskt handelsbolag vid omvända hybrida missmatchningar

Den 1 juli 2021 införs en ny bestämmelse om skattskyldighet i 6 kap. 11 § IL.
Source: Rättslig vägledning