Lagändring: Skatteverkets beslut om registrering av ett lagvalsavtal ska överklagas till tingsrätten

En ansökan om registrering av ett lagvalsavtal ska handläggas enligt 16 kap. äktenskapsbalken. Skatteverkets beslut att registrera ett lagvalsavtal ska därför överklagas till tingsrätten.
Source: Rättslig vägledning