Lagändring: Skatteverket ska underrätta om ett beslut så snart som möjligt

Den nya förvaltningslagen har trätt i kraft den 1 juli 2018.
Source: Rättslig vägledning