Lagändring: Skatteverket ska registrera lagvalsavtal med nordisk anknytning

Från och med den 1 juni 2019 ska Skatteverket registrera lagvalsavtal som gäller makars och blivande makars förmögenhetsförhållanden i nordiska situationer.
Source: Rättslig vägledning