Lagändring: Skatteverket ska även registrera lagvalsavtal med nordisk anknytning

Från och med den 1 juni 2019 ska Skatteverket registrera lagvalsavtal som gäller makars eller blivande makars förmögenhetsförhållanden med nordisk anknytning.
Source: Rättslig vägledning