Lagändring: Skatteverket ska alltid få en underrättelse om kallelse på okända borgenärer

Från den 1 juli 2018 ska Kronofogden och Bolagsverket skicka en underrättelse till Skatteverket om kallelse på okända borgenärer. Om aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen är gäldenär hos Kronofogden ska Skatteverket informera Kronofogden om kallelsen.
Source: Rättslig vägledning