Lagändring: Skatteverket kan i vissa fall bevilja anstånd med återbetalning

Den nya bestämmelsen i 23 a § HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020.
Source: Rättslig vägledning