Lagändring: Skatteverket får göra revision hos den som ansökt om godkännande som lagerhållare enligt LTS, LSE eller LSKE

Lagändringen gäller från 1 juli 2017.
Source: Rättslig vägledning