Lagändring: Skattesatserna för vissa bränslen ändras den 1 juli 2018

Source: Rättslig vägledning