Lagändring: Skattereglerna om sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas bort från den 1 juli 2018

Detta innebär förändringar när arbetsgivaren betalar en certifikatförlustförsäkring för en anställd.
Source: Rättslig vägledning