Lagändring: Skattereglerna om sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas bort den 1 juli 2018

Detta innebär att särregleringen i bland annat 11 kap. 42 § IL försvinner.
Source: Rättslig vägledning