Lagändring: Skattereglerna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas bort

Reglerna om sjuk-eller olycksfallsförsäkring som tecknats i samband med tjänst utmönstras ur skattelagstiftningen. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018.
Source: Rättslig vägledning