Lagändring: Skattereduktionen för fackföreningsavgift avskaffas från och med den 1 april 2019

Det innebär att för kalenderåret 2019 ska kontrolluppgifter bara lämnas för medlemsavgifter som har betalats före den 1 april 2019.
Source: Rättslig vägledning