Lagändring: Skattereduktion för husarbete – betalning med presentkort, ska inte tillämpas från 1/1 2020

Source: Rättslig vägledning