Lagändring: Skattereduktion för gåvor återinförs

Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2019 och tillämpas inte på gåvor som har lämnats före detta datum. Även den som är begränsat skattskyldig och beskattas enligt IL kan ha rätt till skattereduktion för gåvor.
Source: Rättslig vägledning