Lagändring: Skattereduktion för fackföreningsavgift avskaffas från och med den 1 april 2019

Medlemsavgifter som betalas efter den 31 mars 2019 kommer inte att ingå i underlaget för skattereduktion.
Source: Rättslig vägledning