Lagändring: Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs

Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2018. Även den som är begränsat skattskyldig och beskattas enligt IL kan ha rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift.
Source: Rättslig vägledning