Lagändring: Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har sagts upp av Sverige och lagen om avtalet upphör att gälla den 1 januari 2022.

Det uppsagda avtalet ersätts inte av något nytt. Den upphävda lagen ska fortsätta att tillämpas avseende belopp som har förvärvats och beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 2022.
Source: Rättslig vägledning