Lagändring: Skatteavtalen med Portugal och Grekland upphör att gälla den 1 januari 2022.

De uppsagda avtalen ersätts inte av några nya. När de upphört att gälla begränsas inte Sveriges beskattningsrätt längre och kupongbolag ska därför ta ut kupongskatt med 30 procent.
Source: Rättslig vägledning