Lagändring: Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Sidan om särskild skattedeklaration för skatt på vissa nikotinhaltiga produkter har tillkommit med anledning av att lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter börjar gälla den 1 juli 2018.
Source: Rättslig vägledning