Lagändring: Skärpta regler om erkännande av utländska äktenskap som ingåtts mellan nära släktingar

De nya reglerna innebär ett utvidgat förbud mot erkännande av äktenskap mellan nära släktingar genom att anknytningskravet tas bort. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning