Lagändring: Sidorna om dataskydd har tillkommit med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Sidorna om dataskydd ersätter de gamla sidorna om behandling av personuppgifter.
Source: Rättslig vägledning