Lagändring: Sidan uppdaterad med anledning av nya bestämmelser i LSKE om skattskyldighet vid s.k. distansförsäljning.

Source: Rättslig vägledning