Lagändring: SFL gäller för punktskatt enligt lagen om skatt på plastbärkassar som trädde i kraft den 1 mars 2020

SFL gäller för punktskatt enligt vissa angivna punktskattelagar. Uppräkningen har kompletterats med lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.
Source: Rättslig vägledning