Lagändring: SFL gäller för punktskatt enligt lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns som trädde i kraft den 1 april 2020

SFL gäller för punktskatt enligt vissa angivna punktskattelagar. Uppräkningen har kompletterats med lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns.
Source: Rättslig vägledning