Lagändring: Särskild löneskatt på aktiv näringsverksamhet för äldre avskaffas den 1 juli 2019

SLF på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år avskaffas den 1 juli 2019. Den särskilda löneskatten avskaffas även för den som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har haft hel allmän ålderspension.
Source: Rättslig vägledning