Lagändring: Särskild löneskatt för äldre avskaffas den 1 juli 2019

Den särskilda löneskatten på ersättning för arbete som betalas ut till personer som vid årets ingång fyllt 65 år avskaffas. Bestämmelserna ska tillämpas på ersättning för utfört arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019.
Source: Rättslig vägledning