Lagändring: Särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare (tillfälligt utvidgat växa-stöd under perioden 1 juli 2021–31 december 2022).

Lagändring: Växa-stödet har tillfälligt utvidgats för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022 och omfattar företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person.
Source: Rättslig vägledning