Lagändring: Sänkt avdrag vid driftavbrott i en kärnkraftsreaktor från och med den 1 juli 2017.

Source: Rättslig vägledning