Lagändring: Sänkning av skattebefrielsen för bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning som omfattas av handeln med utsläppsrätter

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning