Lagändring: Revision får göras hos registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak

En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning