Lagändring: Reklamskatten avskaffas den 1 januari 2022

Särskilda övergångsbestämmelser gäller avseende redovisningsskyldigheten för beskattningsår som pågår när lagen om skatt på annonser och reklam upphävs.
Source: Rättslig vägledning