Lagändring: Rapportering av försäljningar och inlösen avseende depåkonton

Source: Rättslig vägledning