Lagändring: Personalliggare ska från den 1 juli 2018 föras i ytterligare verksamheter

Source: Rättslig vägledning