Lagändring: Personalliggare ska föras i ytterligare verksamheter

Från och med den 1 juli 2018 ska personalliggare föras även i fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet.
Source: Rättslig vägledning