Lagändring: Överlåtelse av en fastighet till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag

En fastighet anses avyttrad om den överlåts mot en ersättning som överstiger ett visst värde. Bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2017 men tillämpas på överlåtelser som sker efter den 27 oktober 2016.
Source: Rättslig vägledning