Lagändring: Omställningsstöd maj–juli

Nya regler om omställningsstöd för maj–juli har tillkommit från och med 19 oktober 2020.
Source: Rättslig vägledning