Lagändring: Omsättningsstöd minskar inte omställningsstödet.

Source: Rättslig vägledning