Lagändring: Nya villkor för investeraravdraget för förvärv efter den 31 juli 2020

Andelar får inte vara upptagna till handel på en reglerad marknad eller en MTF-plattform för att investeraravdrag ska medges. Möjligheten begränsas att förvara nya andelar som ligger till grund för investeraravdrag på ett investeringssparkonto.
Source: Rättslig vägledning