Lagändring: Nya skyldigheter för Skatteverket att anmäla brott till åklagare

Anmälningsskyldigheten utökas så att den täcker alla de brott som omfattas av skattebrottsenhetens brottskatalog.
Source: Rättslig vägledning