Lagändring: Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Source: Rättslig vägledning