Lagändring: Nya regler om uppgiftsskyldighet mellan Skattebrottsenheten och beskattningsverksamheten

Den 1 juni införs regler om uppgiftsskyldighet mellan Skattebrottsenheten å ena sidan och beskattningen, folkbokföringen och id-kortsverksamheten å andra sidan. Uppgiftsskyldigheten är ömsesidig. Tre nya bestämmelser införs i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.
Source: Rättslig vägledning