Lagändring: Nya regler om sjuk- och olycksfallsförsäkringar för anställda

I och med den slopade skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård blir det nya regler när anställda får förmån av sjukvårdsförsäkring.
Source: Rättslig vägledning