Lagändring: Nya regler om säkerheter som Skatteverket kan ta i anspråk införs i lagen om tobaksskatt

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas första gången på flyttningar av snus, tuggtobak och övrig tobak som påbörjas efter den 31 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning