Lagändring: Nya regler om muntlig förhandling

Det har införts nya regler om muntlig förhandling som medger ökad rätt till sådan när enskild part begär det i förvaltningsrätten.
Source: Rättslig vägledning