Lagändring: Nya regler om att anmälan om gemensam vårdnad kan göras digitalt

Från och med den 1 januari 2022 är det möjligt att anmäla gemensam vårdnad i samband med att en digital bekräftelse görs i Skatteverkets tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.
Source: Rättslig vägledning