Lagändring: Nya regler i föräldrabalken

Domstol har i vissa situationer möjlighet att flytta över vårdnaden om ett barn till en tillfällig vårdnadshavare.
Source: Rättslig vägledning