Lagändring: Nya regler för innehållet i kontrolluppgifter för investeraravdrag

Kontrolluppgift som lämnas efter den 31 juli 2020 ska, utöver vad som tidigare gällt, även innehålla uppgift om tidpunkten för förvärvet av andelar, regionen och verksamhetsområdet som företaget som investeraravdraget avser hänför sig till.
Source: Rättslig vägledning